CZY SCT SPRAWI, ŻE PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI ZOSTANIE ROZWIĄZANY?

Wprowadzenie SCT umożliwi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu i zdecydowanie pomoże w walce o czyste powietrze. Ponieważ jest to jednak złożone zagadnienie, tylko różne, równoległe i rozłożone w czasie działania mogą prowadzić do całkowitej eliminacji problemu. Po wprowadzeniu SCT odczuwalnie spadnie ilość zanieczyszczeń pochodzących z transportu.