Strefa czystego
transportu

To najlepsze narzędzie do obniżenia emisji zanieczyszczeń transportu w mieście.

Co to jest strefa czystego transportu?

SCT służą poprawie jakości powietrza. Strefa czystego transportu to obszar, po którym swobodnie poruszać się mogą tylko pojazdy spełniające określone normy, co redukuje zanieczyszczenie powietrza. Po SCT mogą więc jeździć swobodnie różne rodzaje pojazdów – w tym z napędem benzynowym i dieslowskim.

Jedynym kryterium jest spełnianie warunków wjazdu – w praktyce odpowiednio wysokiej normy emisji spalin EURO. Dla pozostałych pojazdów, które zanieczyszczają powietrze w znacznym stopniu, wjazd do strefy wiąże się z dodatkowymi opłatami, a po 3 latach od jej wprowadzenia z zakazem wjazdu na teren SCT w ogóle.

Strefa czystego transportu to obszar odpowiednio wybrany i oznakowany. Może przybierać różne kształty, SCT może być wyspami w konkretnych dzielnicach lub obejmować zwarty obszar – jej kształt i rozległość zależy od ustaleń samorządowców w każdej gminie.

Strefy czystego transportu funkcjonują w wielu krajach na świecie. Badania pokazują, że przyczyniają się do poprawy jakości powietrza dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń z rur wydechowych w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. W samej Europie jest ich 320, do końca dekady liczba ta przekroczy 500.

Funkcjonowanie SCT reguluje specjalna ustawa, ale to samorząd ma kluczowy wpływ na ich kształt i zakres funkcjonowania. Gmina decyduje o szczegółach dotyczących norm wjazdu, wyłączeń i obszaru SCT na swoim terenie. Więcej o podstawach prawnych funkcjonowania stref można przeczytać tutaj:

Pobierz

Zależy nam, aby kampania dotarła do jak największej liczby warszawianek i warszawiaków. W tej sekcji znajdziesz materiały, które możesz wykorzystać w swoim artykule, vlogu lub podczas spotkania Twojej społeczności czy organizacji.