ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁO STWORZENIE STREFY?

SCT, jak każda inwestycja w mieście, będzie generowała koszty. Trudno jednak na tym etapie powiedzieć jak duże – potrzeba akcji edukacyjnej, systemu oznaczania pojazdów, oznakowania samej strefy i mechanizmów do kontrolowania kierowców. Badania pokazują jednak, że jej brak też generuje koszty. W Warszawie to koszt 2433 euro na osobę. W Krakowie to 1956 euro na osobę, a w Aglomeracji Śląskiej to 1899 euro na osobę. Stworzenie SCT będzie na pewno tańsze, niż jej brak przez kolejne lata.