CZYM SIĘ RÓŻNI STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU (SCT) OD LOW EMISSION ZONE (LEZ)?

Low Emission Zone, czyli Strefa Niskiej Emisji to inna nazwa Strefy Czystego Transportu stosowana w niektórych krajach w Europie. W Polsce przyjęto nazwę, w której mówi się o czystym transporcie, aby – zapobiec myleniu tej strefy (SCT) z działaniami na rzecz ograniczenia niskiej emisji z pieców domowych.