O ILE I KIEDY OBNIŻY SIĘ POZIOM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W MIEŚCIE?

Doświadczenia i dane z już funkcjonujących stref pokazują, że SCT to skuteczne narzędzie wpływające na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu – i tak np. w Berlinie SCT po roku skutkowała spadkiem emisji pyłów i tlenków azotu z rur wydechowych pojazdów o 20%, a po wprowadzeniu strefy w Londynie, zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu spadło o 40%. Widoczne efekty będą zależeć od tego, jak rygorystycznie będziemy przestrzegać wjazdu do strefy tylko uprawnionych samochodów, wielkości SCT oraz kryteriów wjazdu.