SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁA/WIEDZIAŁ O TYM, ŻE JESTEM W STREFIE?

Strefa będzie specjalnie oznaczona znakami drogowymi. Wjazd do SCT będzie oznaczony znakiem D-54, a wyjazd znakiem D-55. Poniżej znak D-54.